[NEWS] Kim Namjoo, Youngmin, Kwangmin, Chaejin, Minhyun kończą szkołę z “mieszanymi uczuciami”

CREDITS:
Source/Źródło: Star News
English Translation/Ang. Tłumaczenie: MYNAMESG
Polish Translation/Pol. Tłumaczenie: MYNAMEPL

1

Idole ściskają swoje dyplomy ukończenia szkoły.

Kim Namjoo z A-Pink, YoungMin, Kwangmin i Minwoo z Boyfriend, Chaejin z MYNAME, Minhyun z NU’EST oraz Seungyup i Seungjin z A-Jax, 13go [lutego] uczestniczyli w ceremonii ukończenia szkoły w Szkole Sztuk Scenicznych w Seulu. Otrzymali Nagrody Specjalne za promowanie szkoły jako celebryci.

Z uwagi na fakt, że jest to uroczystość zakończenia szkoły bardzo lubianych gwiazd, na miejscu pojawiło się wielu przedstawicieli mediów i fanów. Fani wręczyli ręcznie robione bukiety kwiatów i prezenty pełne gratulacji.

W audytorium szkoły idole prezentowali swoją radość z ukończenia edukacji w szkole średniej, jak też smutek związany z koniecznością rozstania ze swoimi przyjaciółmi.

[Pominięto]

Chaejin z MYNAME był również pełen żalu. Powiedział z uśmiechem: “Jestem podenerwowany myślą o tym, ze faktycznie kończę szkołę, ale też nie czuję jakby to było prawdą. Dziś jest ostatni dzień, kiedy noszę mój mundurek”. Dodał, “Spędziłem miłe chwile z moimi przyjaciółmi podczas naszych 3 lat w tej samej szkole, ale szkoda, że to już tylko wspomienia”.

2

[Pominięto]

Chaejin uśmiechnął się mówiąc: “Będziemy mieć swój comeback w Japonii w połowie Marca, oraz w Korei zaraz potem, dlatego proszę, okażcie nam wiele miłości”.

[Pominięto]

Członkowie zespołów Boyfriend, MYNAME i A-JAX przyszli na uroczystość zakończenia szkoły, żeby wspierać swoich członków i okazać ciepłe relacje.

Insoo z MYNAME powiedział: “Byliśmy z Chaejinem odkąd był młody, więc jesteśmy szczęśliwi, że możemy być z nim na jego zakończeniu szkoły. Skoro jest już dorosły, pokażemy wam bardziej rozwinięty wizerunek”. Dodał też: “Zarezerwowaliśmy miejsca, żeby zjeść [wspólnie] makaron z czarnej fasoli po zakończeniu uroczystości” i pogratulował Chaejinowi.

[Pominięto]

Informacja: Części niezwiązane z MYNAME zostały pominięte.

__________________________________________________________________________________________

Idol stars embraced their high school graduation diplomas.

A-Pink’s Kim Namjoo, Boyfriend’s Youngmin, Kwangmin and Minwoo, MYNAME’s Chaejin, NUE’ST’s Minhyun, AJAX’s Seungyup and Seungjin attended the graduation ceremony at School Of Performing Arts Seoul on the 13th. They received the Special Service Award for promoting the school as celebrities.

Since it’s the graduation ceremony of the well-loved idol stars, many media outlets and fans came to the event. The fans gave hand-made flower bouquets and presents filled with congratulatory messages.

In the school’s auditorium, the idol stars showed the enjoyment of completing their high school education as well as the sorrow of having to part with their friends.

[Omitted]

MYNAME’s Chaejin was also regretful. Chaejin said smiling, “I’m nervous at the thought of actually graduating, and I still don’t feel it’s real. Today is the last time I’ll be wearing my uniform.” He added, “I had a good time with my celebrity friends during our 3 years in the same high school, but it’s a pity that there are little memories.”
140213 Star News2
[Omitted]

Chaejin smiled while saying, “We will be making our comeback in Japan in mid-March and a Korean comeback after that, so please give us a lot of love.”

[Omitted]

Boyfriend, MYANME and AJAX members all came to the graduation ceremony to support their members and showed their warm relationships.

MYNAME’s Insoo said, “We have been with Chaejin since he was young, so we’re happy that we get to be with him at his graduation ceremony. Since he’s now become and adult, we will show you a more developed image.” He added, “We have made reservations to eat black bean noodles after the ceremony,” and congratulated Chaejin.

[Omitted]

Note: Parts unrelated to MYNAME have been omitted.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s