[TWITTER/INSTAGRAM] 16-18.03.2015

CREDITS:
English Translation/Ang. Tłumaczenie: MYNAMESG/ EMARIbabyGUNWOO
Polish Translation/Pol. Tłumaczenie: MYNAMEPL
Source/Źródło: MYNAME’s Twitter; MYNAMEJPN’s Twitter; Insoo’s Twitter & Instagram; Gunwoo’s Twitter & Instagram; Seyong’s Twitter; JunQ’s Twitter & Instagram; Chaejin’s Twitter & Instagram;
16.03.2015

Seyong

JunQ
✌️so bbbbbb…✌️
✌️tak bardzo bbbbbb…✌️

Insoo
Hi~~~ Weather is good what are you doing everyone? (In Japanese, Chinese) what’s up!
Cześć~~~ Pogoda jest dobra co wszyscy porabiają? (W języku japońskim, chińskim) jak leci!

Insoo
#MYgirl I’m watching!! #beatslife
#MYgirl oglądam!! #beatslife

Insoo
Tonight 11.10pm #Hello Counsellor please watch alot^^ After a long time on the same day of debut with #Kangnam !!
Dziś o 23:10 #Hello Counsellor proszę, niech was dużo ogląda^^ Po długim czasie razem z #Kangnanem który zadebiutował tego samego dnia !!

Insoo
Now Seok Chu il hyung Internet broadcast Afreeca TV (free throws) I’m going to appear ^^ MYgirl please watch~~~ get the app and you can watch
Teraz Seok Chu il hyung nadaję na żywo przez Internet Afreeca TV (rzuty wolne) Pojawię się ^^ MYgirl, proszę, oglądajcie~~~ ściągnijcie aplikację i możecie oglądać

MYNAME
We are watching!! ㅋㅋ http://play.afreeca.com/tjrsmdwns/138314524 #MYNAME #too very so much
Oglądamy!! ㅋㅋ http://play.afreeca.com/tjrsmdwns/138314524 #MYNAME #too very so much

JunQ
🇰🇷🇰🇷

Insoo
Viewer ratings slashed the records for the match with afreeca, viewers #Seok Chu Il hyung and also personally a fan of #Cho hyun in reporter I want to say thank you. #MYgirl I’ll teach you basketball next time^^ Happy
Rankingi oglądalności pobiły rekordy w czasie meczu z afreeca, widzom, #Seok Chu Il hyungowi i również prywatnie fanowi #Cho Hyuna reportera chciałbym podziękować. #MYgirl, następnym razem nauczę was grać w kosza^^ Szczęśliwy

_______

17.03.2015

MYNAME JPN
★MYNAME ranked #2 on Oricon Album Weekly Ranking!★ We’ve just got messages from members! →http://www.myname-jp.com/news/index.html?news_id=2324&cat=&p= …
★MYNAME uplasowali się na drugim miejscu notowań Oricon Album Weekly Ranking!★ Właśnie dostaliśmy wiadomości od członków! →http://www.myname-jp.com/news/index.html?news_id=2324&cat=&p= …

Seyong
Thank you so much…Seriously! We’ll work harder!! 5/6 OMIYA!! Please look forward to it!!!
Bardzo wam dziękuje…Na serio! Będę pracował jeszcze ciężej!! 6/5 OMIYA!! Proszę oczekujcie tego!!!

Seyong
Today are you all coming!! Today let’s headache headache again!!#too very so much #MYNAME #MYgirl !!!!!!
Czy wszyscy dziś przychodzicie!! Również dziś zróbmy ból głowy ból głowy ponownie!!#too very so much #MYNAME #MYgirl !!!!!!

Insoo
Although the final score was 2:1 and we lost, but I won the #beef bet #소고기 내기는 내가 이긴거다! keke yesterday was at the Han river with my loved ones happy times aodvkeks1 @shezjinah1010 jinu79
Pomimo tego że wynik końcowy to 2 : 1 i przegraliśmy, ale ja wygrałem zakład o #wołowinę #소고기 내기는 내가 이긴거다! keke wczoraj byłem nad rzeką Han z osobami które kocham radosny czas aodvkeks1 @shezjinah1010 jinu79

https://twitter.com/chae_jin1226/status/577729211512725505

Chaejin
Look here .. Everyone is curious about this….😭. ps.I’ve decided I’m gonna crossdress once in two years…
Spójrzcie tutaj .. Wszystkich to ciekawi….😭. ps.Postanowiłem że będę zakładał dziewczęce ciuchy raz na dwa lata…

JunQ
🙉 🙈 🙊

Insoo
“@chae_jin1226: Look here .. Everyone is curious about this….😭. ps.I’ve decided I’m gonna crossdress once in two years… ” Ah…really 🙊yuck
“@chae_jin1226: Spójrzcie tutaj .. Wszystkich to ciekawi….😭. ps.Postanowiłem że będę zakładał dziewczęce ciuchy raz na dwa lata…” Ach…naprawdę 🙊fuj

Chaejin
@k10208888 Don’t say that to me, hyung👉👈
@k10208888 Hyung, nie mów tak do mnie👉👈

Insoo
@chae_jin1226 You’ll hit me..? 💪
@chae_jin1226 Uderzysz mnie..? 💪

Chaejin
@k10208888 Seems that this is the cutest though!!!!🙈
@k10208888 Wydaje się, że jednak to jest najbardziej urocze!!!!🙈

JunQ
lol This is FOOT selca
ㅋㅋ Oto selca STOPY

JunQ
Ah FOOT selca. You just hold it ㅡㅡ
Ach selca STOPY. Przytrzymaj to ㅡㅡ

JunQ
myname is boyfriend😆
myname to boyfriend😆

JunQ
👉🏃

Chaejin
Can you cheer for me a lot later, my huneys😽
Czy możecie później dopingować mnie jeszcze bardziej, moje skarby😽

JunQ
Eldest hyung 28 y/o
Najstarszy hyung który ma 28 lat

Chaejin
Take care on your way back everyone #today #thanks🙏#support #cheering great!!!
Dbajcie o siebie w drodze powrotnej #dziś #dzięki🙏@wsparcie #doping świetnie!!!

Chaejin
I find myself in a mirror …👉👈 Embarrassing😽
Znalazłem siebie w lustrze …👉👈 Żenujące😽

Gunwoo
Got old..?
Postarzałem się..?

_______

18.03.2015

Chaejin
Having a chat with Bopus☝️
Pogawędka z Bopus☝️

Insoo
Just posted a photo
Właśnie wstawiono zdjęcie

MYNAME JPN
★NEWS★ MYNAME will hold “MYNAME Dugeon Dugeon Camping Fan Meeting in KOREA”! You can stay for two days together with MYNAME..❤︎ There’re so many services! http://t.co/TTzKUVIlTh
★NEWS★ MYNAME zorganizują “MYNAME Dugeon Dugeon Camping Fan Meeting in KOREA”! Możecie zostać dwa dni razem z MYNAME..❤︎ Będzie dużo usług! http://t.co/TTzKUVIlTh

Insoo
Our Music Bank pre-recording starts on Thursday night^^ Wanna see many of you.
Nasze wstępne nagranie do Music Bank zacznie się w czwartkową noc^^ Chcę zobaczyć was jak najwięcej.

Chaejin
Can you come to Music Bank pre-recording tomorrow…? If you don’t come I’ll sulk😤
Czy moglibyście przyjść na jutrzejsze wstępne nagranie do Music Bank…? Obrażę się jeżeli nie przyjdziecie😤

Insoo
I’m going to have an English exam in graduate school next week … Tell me the best way to memorize it ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ughahahahahahah It’s been a while since I last studied so… #headache
W przyszłym tygodniu mam egzamin z angielskiego na studiach … Zdradźcie mi najlepszy sposób na zapamiętanie tego ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ughahahahahahah Minęło trochę czasu odkąd ostatni raz uczyłem się tak więc… #bólgłowy

JunQ
See you at music bank tomorrow, everyone✔️✔️✔️
Do zobaczenia jutro w music bank✔️✔️✔️

Insoo
When I looked at you.. in now … I was in a daze.. Can you show me your face tomorrow too ? #MYgirl
Kiedy spojrzałem na was..w tej chwili … Byłem oszołomiony.. Czy możecie mi pokazać swoje twarze również jutro ? #MYgirl

Insoo
I know it’s time to have a pen though .. what am I doing here..? I don’t like study… #basketball #underarmour
Mimo że wiem że to czas chwycić za długopis .. Co ja robie tutaj..? Nie lubię uczenia się… #koszykówka #underarmour

JunQ
Witaj psie🐶

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s