[TWITTER/INSTAGRAM] 19.03.2015

CREDITS:
English Translation/Ang. Tłumaczenie: MYNAMESG/ EMARIbabyGUNWOO
Polish Translation/Pol. Tłumaczenie: MYNAMEPL
Source/Źródło: Insoo’s Twitter & Instagram; Seyong’s Twitter; JunQ’s Twitter & Instagram;
19.03.2015

View this post on Instagram

딱 돗자리 깔고 눕기 좋은 날씨다

A post shared by 강인수 (@insoo_casper) on

Insoo
Today’s good weather is good for laying a mat and lying down
Dziejsza dobra pogoda jest dobra do tego aby rozłożyc matę i położyć się na niej

JunQ
Nice clothes !!😁
Ładne ubrania !!😁

JunQ
Wanna gooo on a 🍒🍒picnic
Chcę iiiść na 🍒🍒piknik

Seyong
I’m now ready ! ( ) #too very so much #MYNAME
Teraz jestem gotów ! ( ) #too very so much #MYNAME

Seyong
MYgirl Hello
Cześć MYgirl

Insoo
With GookJoo noona! Ah~ Quiz it’s still annoying..😡 #Yongestreet
Z GookJoo nooną! Ach~ Quiz jest ciągle irytujący..😡 #Yongestreet

Seyong

Seyong
It’s cold here’s a gift #MYNAME #mygirl #too very so much today I heard the loud fanchants!! Instead >_<
Jest zimno o to prezent #MYNAME #mygirl #too very so much dziś słyszałem głośne fanchanty!! Zamiast >_<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s