[News] Tranformacja MYNAME w jeszcze lepszych Hiphopowych łobuzów

CREDITS:
Source/Źródło: Melon Music Story
English Translation/Ang. Tłumaczenie: MYNAMESG
Polish Translation/Pol. Tłumaczenie: MYNAMEPL

——————

1

Wydanie Specjalne | Hiphopowi ‘dranie’ MYNAME! Przedstawiając tło kręcenia teledysku do “Just Tell Me”!

MYNAME wraca z 4 singlem ‘Just Tell Me’, a my “chcemy im tylko powiedzieć”, że są tak świetni, że chyba dla nich przepadniemy. Z tym najszybszym od ich debiutu powrotem, MYNAME pokazuje ulepszony wizerunek hiphopowych drani ze swojego poprzedniego albumu. Zaprezentujemy wam teraz ich funky hiphopowy styl prosto z planu teledysku, specjalnie dla rodziny Melon!

2

Singiel | MYNAME ‘Just Tell Me’

Zaledwie po 1,5 miesiąca po poprzednim albumie, MYNAME powracają ze swoim – czwartym już – singlem ‘Just Tell Me’. Hiphopowa piosenka z rytmem w stylu funky i chwytliwym dźwiękiem basów została stworzona przez tą samą grupę, która odpowiedzialna jest za poprzednią piosenkę [MYNAME] ‘Too Very So Much’. Grupa ma w swoim składzie głównego kompozytora BlueBridge – Kim’a Gunwoo, który pracował z MC Mongiem, Supremeteam, Blue Band’em i wieloma innymi wykonawcami z hip hopu, oraz team producencki 220volt.

Dzięki uzależniającej, ale prostej melodii i błyskotliwym tekście, piosenka przedstawia osobne charaktery wszystkich członków zespołu razem. Mówi o uczuciach chłopaka zakochanego w dziewczynie, ale będącego zbyt niepoważnego i zabawnie niedojrzałego. W porównaniu z poprzednim albumem, tytułowy utwór ma optymistyczny hiphopowy i funkowy wydźwięk, który budzi oczekiwania.

Historia | Zabawa MYNAME na planie zdjęciowym i ujęcia zza kadru

3

Tak wiele butów, kto je będzie nosił?

4

Gwiazdami ujęcia są MYNAME, robieni na bóstwo do kręcenia teledysku!

5

Kim jest gwiazda w tej lśniącej kurtce, fotografowana podczas burzliwych przygotowań pozostałych?? Werble~

6

To JunQ! JunQ daje z siebie wszystko, żeby przygotować się do kręcenia teledysku.

7

Przed rozpoczęciem filmowania, członkowie zespołu rozmawiali, grali w gry i odpoczywali~ Czy lider Gunwoo był zazdrosny o strój JunQ? Nie mógł się powstrzymać od dotykania ubrań JunQ.

8

MYNAME dają z siebie wszystko na planie! Jak tylko zaczęło się filmowanie, zabawowe wizerunki które widzieliśmy w przebieralni zniknęły, a ich miejsce zajęła charyzma. Chcecie im “po prostu powiedzieć”, że są tak przystojni, że macie do nich słabość, prawda? Jeśli jesteście ciekawi uroku MYNAME, możecie go zobaczyć w ich teledysku!

9

Jak wam się podobał beztroski plan zdjęciowy? Byliśmy na planie teledysku MYNAME do ‘Just Tell Me’. Choć całą noc spędzili na kręceniu ujęć, ich uśmiechy nie znikały i dobrze się bawili!

Od 마이네임 [MYNAME] | Dla MelOn

10

GW: Tu MYNAME!!Kocham Melon. Bardzo was kocham!!
IS: Kochana rodzino Melon. Módlcie się proszę, za sukces MYNAME.
JQ: Rodzino Melon!! ‘Just Tell Me’!! Proszę, okażcie nam swoją miłość!!
CJ: Do Rodziny Melon. MYNAME wraca z ‘Just Tell Me’ po miesiącu!! Wspierajcie nas~
SY: Do Melon. Wszyscy, słuchajcie proszę ‘Just Tell Me’. Proszę, kliknijcie przycisk ‘lubię’.

———————————————————

Special | Hip Hip Rascals MYNAME! Introducing the filming venue for ‘Just Tell Me’ MV!

MYNAME is back with their 4th single album ‘Just Tell Me’ and we “just want to tell them” that we might fall hard for them because they are so cool. With this being their fastest Korean comeback since their debut, MYNAME is showing an upgraded look from their previous album’s concept of playful hip hop rascals. We will now show you these rascals’ funky hip hop style from their music video filming location to the Melon family!

Single | MYNAME ‘Just Tell Me’

MYNAME is back with their 4th single album ‘Just Tell Me’ after only a month and a half after their previous album. The hip hop song has a funky rhythm mixed with trap sound in the bass line, and was produced by the same team that produced their previous song ‘Too Very So Much’. The team includes BlueBridge’s lead composer Kim Gunwoo, who produced for MC Mong, Supremeteam, Blue Band and many other hip hop artists, and producing team 220volt.

With an addictive yet simple melody, and witty lyrics, the song brings the individual personalities of the members together. It sings of the feelings of a boy who is in love with a girl, but he is too daft and playfully immature. an upgrade from the last album, this title track has a funky and upbeat hip hop sound that is raising expectations.

Story | MYNAME’s fun MV filming location and behind the scenes

So many shoes, who will be wearing them?

The stars of the shoot are MYNAME, who are getting made up for a cool music video shoot!

Who is the star of this shiny jacket that was photographed while everyone was busily preparing?? Drum roll~

It’s JunQ! JunQ is putting in everything to prepare for the music video filming.

Before the start of filming, the members were talking among themselves, playing games or resting~ Was leader Gunwoo jealous of JunQ’s outfit? He couldn’t stop touching JunQ’s clothes.

MYNAME are fully into filming! As soon as filming started, the playful image we saw in the dressing room disappears and in it’s place was an image full of charisma. You want to “just tell them” that they’re so handsome that you’re falling for them, right? If you’re curious to see MYNAME’s strong charisma, you can see it in the music video!

How was MYNAME’s carefree music video shoot? This was the filming location of MYNAME’s ‘Just Tell Me’ music video. Although they stayed up all night filming, their smiles never ceased and they had lots of fun!

From 마이네임 | To MelOn

GW: This is MYNAME!! I love Melon. I love you a lot!!
IS: Lovely Melon family. Please pray for MYNAME’s success.
JQ: Melon Family!! ‘Just Tell Me’!! Please give us your love!!
CJ: To Melon Family. MYNAME is back with ‘Just Tell Me’ after a month!! Please support us~
SY: To Melon. Everyone, please listen to ‘Just Tell Me’. Please click the like button.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s