[NEWS] MYNAME przybywają w obronie koreańskiego fandomu

CREDITS:
Source/Źródło: TV Report
English Translation/Ang. Tłumaczenie: MYNAMESG
Polish Translation/Pol. Tłumaczenie: MYNAMEPL

1

[TV Report – reporter Kim Yena] MYNAME zadebiutowali w 2011 i podążyli na japoński rynek w 2012 roku. Od tego czasu promują się w obu tych krajach. Z tego też powodu, zawsze istniało pewne rozczarowanie w ich braku skupienia na promocjach w Korei. Z następującymi po sobie wydaniami albumów w 2015 roku, MYNAME broni swojego koreańskiego fandomu.

Wieczorem, 24 maja, MYNAME odbyli solowy koncert “The Third Promise”* w Seulu w AX Korea. Na swoim pierwszym od 2 lat i 2 miesięcy koncercie, MYNAME pokazali barwne występy i specialne atrakcje dla swoich fanów. 5 członków MYNAME – Gunwoo, Insoo, Seyong, JunQ i Chaejin zaśpiewali blisko 20 piosenek w ciągu ponad 2 godzin.

Już od samego początku MYNAME rozgrzali atmosferę tytułowymi utworami “Too Very So Much”, “Just That Little Thing”, “Baby I’m Sorry”, “Day By Day” i “Hello & Goodbye”. Po żywiołowych występach MYNAME zajęli miejsca na przygotowanych na scenie krzesłach, by złapać oddech.

2

◆ MYNAME dotrzymuje obietnicy danej koreańskim fanom

“To nasz pierwszy koreański koncert od dłuższego czasu, więc reakcja była żywiołowa. Są sprawy, o które się martwiliśmy gdy zaczynaliśmy, ale teraz są już jasne. W trakcie koncertu naturalne jest, że pojawia się pot. Proszę, czekajcie na ciąg dalszy” powiedzieli MYNAME oczekując na resztę koncertu.

Odnośnie tytułu koncertu “The Third Promise” [Trzecia Obietnica] wyjaśnili: “Złożyliśmy 3 obietnice naszym fanom. Po pierwsze, fani chcieli naszego szybkiego powrotu w Korei, więc wydaliśmy “Just Tell Me”. Po drugie, chcieli, żebyśmy byli zdrowi, a ostatnią – trzecią obietnicą – był koncert w Korei. Dziś mogliśmy dotrzymać i tej obietnicy.”

MYNAME powiedzieli, podnosząc nastrój na koncercie: “Ostatnio, w programach muzycznych wykonywaliśmy tylko nasz tytułowy utwór. Dziś jednak zaśpiewamy też inne nasze piosenki. Bawmy się razem”.

◆ MYNAME zmieniają się tak pięknie, jak EXID

MYNAME zmienili się w 5-osobową grupę żeńską i wykonali ich hit “Up & Down”. MYNAME pojawili się na scenie w białych bluzkach i czzrnych krótkich spodenkach, oraz w perukach. Insoo wziął partię Solji, JunQ był L.E, Gunwoo był Hani, Chaejin był Hyelin a Seyong został Junghwa.

MYNAME nie byli w stanie skryć swojego zawstydzenia, mówiąc: “Powiedzieliśmy wielu osobom, że EXID będą gościem na naszym koncercie. Ale to w zasadzie my”.

Mówiąc o przebieraniu się, dodali: “Jesteśmy ubrani w krótkie spodenki i mamy wrażenie jakbyśmy nie mieli na sobie żadnych spodni. Czujemy się nadzy. Byliśmy bardzo zmartwieni, czy nasza bielizna nie będzie widoczna. Kobiety są niesamowite. Włosy z peruk wchodziły nam co raz w usta albo nos. Piosenkarki są wspaniałe”.

MYNAME powtarzali “Mamo, Tato, przepraszamy. Naprawdę ciężko pracujemy. Myślę, że nasi rodzice są najbardziej zaszokowani tym, jak teraz wyglądamy”. Po gorącej reakcji fanów na ich cross-dressing, dodali “powinniśmy przyjąć ten wizerunek na następny album”.

3

◆ MYNAME są pewni postępu w przyszłości

MYNAME przygotowali rózne atrakcje dla swojego oficjalnego fanclubu MYgirl. Poprzez losowanie dawali duże oprawione zdjęcia, robili zdjęcia z fanami, a nawet śpiewali piosenki oświadczając się, tworząc urocze wspomnienia z fanami. Przedstawiali też swoje wdzięki dzięki parodiom reklam i występom tanecznym.

Chwilę przed zakończeniem koncerty, MYNAME powiedzieli: “Dziękujemy wszystkim, którzy dziś przyszli na nasz koncert. Minęło trochę czasu od naszego ostatniego koreańskiego koncertu. Chcemy was odesłać w dobrym nastroju. Dobrze się bawiliśmy. W tym roku staniemy się jeszcze lepsi. Proszę, bądźcie z nami”.

Lider Gunwoo mówił przez łzy: “Odbyliśmy wiele koncertów w Japonii, więc nasze oczekiwanie na koncert w Korei było ogromne. Pytaliśmy siebie samych, ‘Dlaczego nam się nie udaje?’ ale po dzisiejszym koncercie, myślę, że wszystko będzie dobrze. W przeszłości mieliśmy trudne chwile, ale to już za nami”.

Najmłodszy Chaejin ledwie dał radę prześpiewać piosenkę płacząc, a twarze innych członków zespołu były pełne podobnych emocji. Zakończyli koncert śpiewając “Replay”, “Light (Gift)” i wystąpili na encore z “Message” i “Crush On You”.

* błąd tlumacza angielskiego w nazwie koncertu
—————————————

[TV Report = Kim Yena Reporter] MYNAME made their debut in 2011 and advanced into the Japanese market in 2012. They have been promoting in both countries since then. Because of that, there has always been disappointment in their lack of focus on Korean promotions. With the consecutive release of albums in 2015, MYNAME have come to defend their Korean fandom.

On the evening of May 24th, MYNAME held their solo concert ‘The Third Concert’ at Seoul’s AX Korea. In their first concert in 2 years and 2 months, MYNAME showed fancy performances and had special events for their fans. The 5 members of MYNAME, Gunwoo, Insoo, Seyong, JunQ and Chaejin, sang about 20 songs for over 2 hours.

Right from the start, MYNAME belted out their title tracks ‘Too Very So Much, ‘Just That Little Thing’, ‘Baby I’m Sorry’, ‘Day By Day’ and ‘Hello & Goodbye’. After the passionate performances, MYNAME took a breath and sat on the prepared stools on stage.

◆ MYNAME keeps promise to their Korean fans

“It’s our first Korean concert in a long time so the reaction was hot. There were things we were worried about when we started but we’re okay now. When we have concerts, naturally our sweat and spit would come out. Please look forward to more,” said MYNAME, showing their anticipation for the rest of the concert.

About the title of their concert ‘The Third Promise’, they explained, “We made 3 promises to our fans. The first thing the fans wanted was for us to make a quick comeback in Korea, so we released ‘Just Tell Me’. Secondly, they wanted us to be healthy, and finally, the third promise was to have a Korean concert. We’re able to keep that promise today.”

MYNAME said, “All these while, we’ve only performed our title tracks on music shows. But tonight, we will perform our other songs as well. Let’s all enjoy,” bringing up the mood at the concert.

◆ MYNAME transforms prettily like EXID

MYNAME transformed into 5-member girl group and performed their hit song ‘Up & Down’. MYNAME appeared on stage in white shirts and black hot pants with wigs. Insoo played the part of Solji, JunQ was L.E, Gunwoo was Hani, Chaejin was Hyelin and Seyong was Junghwa.

MYNAME were not able to hide their embarrassment and said, “We told many people that EXID will be the guest for our concert. But it’s actually us.”

Talking about cross-dressing, MYNAME added, “We’re wearing hot pants today and it felt like we weren’t wearing any bottoms. We feel naked. We were so worried that our underpants would show through. Women are amazing. The wigs kept going into our mouth and nostrils. I think female singers are amazing.”

MYNAME went on saying, “Mom and Dad, we’re sorry. We’re working hard. I think our parents are the most shocked at how we look now.” When fans responded warmly to their cross-dressing, MYNAME added, “We should go with this concept for our next album.”

◆ MYNAME are confident of future progress

MYNAME prepared various corners for their official fanclub MYgirl. Through a lucky draw, they gave away huge framed photos, took photos on the spot and even sang a proposal song, making sweet memories with their fans. They also battled out their charms with commercial parodies and dance performances.

Just before they ended the concert, MYNAME said, “Thank you to everyone who came to our concert today. It’s been a while since our last Korean concert. We want to send you off with light steps. It was fun. We will become even better this year. Please watch out for us.”

Leader Gunwoo said through tears, “We held many concerts in Japan, and our anticipation for a Korean concert was huge. We kept asking ourselves ‘Why isn’t this working?’ but after tonight’s concert, I think everything will be okay. We had a tough time in the past, but that’s over now.”

The youngest Chaejin could barely make it through the song while crying, and the other members’ faces were filled with similar emotions. They ended the concert with ‘Replay’, ‘Light (Gift)’, and an encore performance of ‘Message’ and ‘Crush On You’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s