[NEWS] 17.09.11 Gunwoo’s letter to fans (PL & ENG TRANS)

CREDITS:
MYNAME JAPAN
TRANSLATION/TŁUMACZENIE: Machiko & MYNAME POLAND

myname-photo1

Hej, tu Gunwoo.

Chciałem napisać o tym co czułem podczas MYNAME Live 25 sierpnia 2017 r. ^^

Um…po pierwsze… jedno z odczuć, które czułem, to spora presja podczas przygotowań do koncertu z uwagi na fakt, że to nasz ostatni na pewien czas taki [koncert] z całą naszą piątką.

Była to też dla nas dobra okazja aby pokazać na co nas stać na tak ogromnej sali – toteż nasze przygotowania do występu zawierały w sobie wiele ostrożnego planowania.

Dla mnie osobiście koncept, który staram się mieć zawsze w głowie ostatnimi czasy to “uczucie”. Wykonanie ponad 40 piosenek na żywo uświadomiło mi, że uczucia jakie miałem występując w Japonii przez 5 lat i te, które mam teraz są od siebie całkowicie różne. Z tego powodu też, zamiast przywoływać te dawne uczucia starałem się występować z tymi, które obecnie we mnie istnieją. Najważniejsze, ale i najtrudniejsze zarazem było równoczesne myślenie o tych wspomnieniach i śpiewanie z tymi nowymi uczuciami, które teraz mam–z nadzieją jednoczesnego porozumienia ze wszystkimi.

Wracanie do tych wspomnień i śpiewanie/występowanie z nowymi emocjami było dla mnie naprawdę trudne. Jednak z pomocą wszystkich, był to występ podczas którego mogłem spojrzeć wstecz śpiewając z obecnymi odczuciami. [Ten koncert] stał się dla mnie jednym z najcenniejszych, dał mi także niezwykłą radość.

Jedną z rzeczy, które także poczułem dzięki temu koncertowi jest więź jaka łączy mnie ze wszystkimi.

Poprzez ten ‘live’ uświadomiłem sobie, że z każdym mam wyjątkową relację. Z moimi przyjaciółmi, którzy lubią mnie za mnie samego i z wzajemnością, jesteśmy w stanie umocnić naszą więź dzięki rozmowom jakie prowadzimy i przez to w jaki sposób nas to wzajemnie porusza. Oczywiście i my nawzajem jesteśmy poruszeni dzięki rozmowom jakie mieliśmy [uwaga tłum. – rozmowy podczas spotkań z fanami], jednak relacja jaką mam z każdym jest wyjątkowa na sposób w jaki łączy nas “muzyka” i “przekaz każdej z piosenek”. To coś, co trudno wyrazić słowami i zobaczyć, coś co jest pełne ciepła i poruszające. Po tym koncercie naprawdę utwierdziłem się w przekonaniu, że jesteśmy połączeni dzięki tej wyjątkowej relacji.

Uświadomiłem sobie, że ta więź jest naprawdę niezwykła. Poprzez słowa, którymi wszyscy mnie obdarowywali, niczym w liście, staram się przekazać moje wiadomości z powrotem poprzez moje piosenki. Mój ideał artysty to ktoś, kto potrafi przekazać co czuje przez swoje piosenki.

Stanę się piosenkarzem, który będzie w stanie poruszyć zarówno was jak i siebie.

Do fanów Chaejina, JunQ, Seyonga, Insoo i moich, oraz do fanów, którzy kochają MYNAME.

W szczególności do fanów Insoo.

Insoo wkrótce wstąpi do wojska, więc oczywiście! Będziecie smutni, to naturalne uczucie. Naprawdę nie możemy nic na to poradzić. Jednak myślę, że Insoo był tym, który zbliżył nas do was, fanów i uczynił nas jednym.

Przez pewien czas MYNAME będzie grupą 4 osób.

Do fanów, którzy wspierają MYNAME.

Do fanów Insoo.

Nasza czwórka da z siebie wszystko, by zawsze wszystkich ochronić.

Będziemy strzegli miejsca Insoo [w zespole] aż wróci. Nie chcę mówić, że to będzie “nowe” MYNAME.

Ale dla MYNAME jest to czas nowych wyzwań. Są rzeczy, których nie potrafimy zrobić jako cztery osoby. Ale to, że przez pięć lat jako MYNAME działaliśmy w Japonii udało się tylko dzięki Wam. Dlatego nawet jeśli będziemy się bać, lub jeśli pojawią się jakieś trudności, spojrzymy na was i chroniąc Was, będziemy się starać. Kocham was.

Jest wiele znaczeń tych słów i można je interpretować na wiele sposobów, ale naprawdę was kocham.

Zupełnie jak herbata i mleko współgrają ze sobą tworząc bardzo dobrą “bawarkę”, mam nadzieję, że fani i my będziemy współgrać równie dobrze, żeby spędzić i odbyć długą i szczęśliwą drogę, która jest przed nami.

Dziękuję bardzo za przeczytanie mojej długiej wiadomości. Zawszę będę cenił wszystkich was i zawsze was chronił. Szczerze was wszystkich kocham.

Do wszystkich fanów, od Gunwoo, lidera MYNAME


Hi, it’s Gunwoo. 

I’d like to write about what I felt on August 25, 2017 at our MYNAME Live ^^

Um…first off..the one thing I felt was a lot of pressure during the preparations for the concert, since it would be our final one with the 5 of us for quite some time.

It was also a great opportunity for us to show that we could have a concert at such a huge venue — so a lot of careful planning went into our preparations for our stage.

Recently, for me personally, the one concept I try to keep in mind right now is “feeling.”

After performing over 40 songs at the live, I was reminded that the feelings I had of performing in Japan for 5 years and the feelings I have now are completely different.

So rather than bringing back those feelings, I tried to perform with the feelings I have now. The most important thing I tried to keep in mind which was also the hardest, was to think back to those memories and sing with the feelings I have now–with the hopes of being able to have an understanding with everyone at the same time.

It was really difficult for me to think back to those memories and sing/perform with the feelings I have now. Yet, with everyone’s help, it was a live where I was able look back to those memories and sing/perform with the feelings I have now. It became one of the most valuable lives (concerts) for me, and also made me so incredibly happy.

Also, the one thing I really felt after the live was the relationship I have with everyone.

Through this live I realized that I have a very special relationship with everyone.

With my friends who like me for me, and vice versa, we are able to strengthen our relationship with the conversations we have and by being moved by one another.

Of course we too are also moved by one another through the conversations we have, (Machiko’s interpretation: I’m assuming at meet and greets and various events) yet the relationship I have with everyone is really special in a way in which we are connected through “music,” and the “messages from each song.” It’s something that is hard to express with words and can’t be seen, it’s something that is so warm and moves us. After this concert, it really made me think that we are connected through that special relationship.

It really made me realize that our relationship is one that is truly special.

Through the words that everyone uses to cheer me on, and like a letter, I try to convey my messages back to everyone through my songs. My ideal artist is one that is able to convey what they feel through their songs.

I will become a singer where I will be able to move both you and myself.

To the fans of Chaejin, JunQ, Seyong, Insoo and myself, and to the fans who love MYNAME.

Especially to the fans of Insoo.

Insoo will be enlisting soon, so of course! You’ll be sad, those feelings are natural. That really can’t be helped. But I think that Insoo was the one who brought us closer together with you, the fans, and made us one.

MYNAME will be a group of 4 for a while.

To the fans who support MYNAME.

To Insoo’s fans.

The four of us will do our best to always protect everyone.

We’ll make sure to protect Insoo’s spot until he comes back. I don’t want to say it’ll be a “new” MYNAME.

Yet at the same time I feel like for us MYNAME, it’s a chance for us to challenge ourselves. Of course we won’t be able to do a lot with just the four of us. But I really think MYNAME was able to have activities in Japan for the past 5 years because of your existence.

So even if MYNAME as a group of 4 sounds and we experience hardships, we look to you and we’ll make sure to protect all of you and continue to work hard with our activities.

I love you all.

There’s so many meanings to these words and it can be interpreted in many ways, but I really do love you.

Just as tea and milk go well together to make really good “milk tea,” I hope that the fans and us, will go well together to be able to spend and have a long and happy road ahead.

Thank you so much for reading my long message. I’ll always cherish all of you and will always protect you. I truly love all of you.

To all the fans, from MYNAME’s leader Gunwoo. 

Please take out with full credit.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s